e-mail

info@yogamaya.fi

Visit us

Kirkkopuistikko 31 A (pohjakerros), 65100 Vaasa

FÖR TILLFÄLLET ORDNAS INTE YOGA FÖR ÄLDRE

Under lektionen arbetar vi med kroppen för att bibehålla rörlighet, balans och styrka. Positionerna kan individualiseras så att de passar den egna kroppens förutsättningar.

Positionerna kombinerar av olika yogastilar. Takten är lugn och tanken är att du som deltar ska känna dej bekväm med dej själv och med de positioner vi går igenom. Känns det jobbigt att vara på en yogamatta kan variationer av rörelserna utföras sittande på en stol.

Lektionen är speciellt utformad för äldre.

Alla lektioner avslutas med savasana – eller stilla vila där du internaliserar det du gett dej själv under timmen.

Yoga for seniors

During the class we work with the body to maintain the mobility, balance and strength. The poses can be individually adjusted to make them fit the body’s own preconditions.

The poses combines different styles of yoga. The pace is calm and the intention is that you feel safe and comfortable with yourself and with the poses that we shift through. If it feels uncomfortable to be on a yoga mat, variations the poses can be done sitting on a chair.

The class is specially crafted for older people.

All the classes ends with savasana – or the final relaxation when you internalize what you have given yourself on the yoga mat.