e-mail

info@yogamaya.fi

Visit us

Kirkkopuistikko 31 A (pohjakerros), 65100 Vaasa

Restorative yoga is a form of yoga were the goal is to relax and let the body and the mind recover – it is about resting.

The relaxing poses are soft and we stay in them for a relative long period of time in order of creating maximal relaxation. The challenge in restorative yoga is to stay in the poses and letting the body and the mind move into a restful state, this can be difficult if we are stressed.

We use props that support the body and create possibilities to relax. All the props that you need are available in our studio. When you stay in the poses for a longer period and at the same time is entirely comfortable and physically relieved the body can relax and “sin into” the pose. This will lead you to recovery.

Restorative yoga fits everyone. By relieving the body with the help of props (for example pillows, blocks, bolsters and blankets) and by modifying the poses according to your needs you can find your way into almost every pose.  Restorative yoga is a good complement to other kinds of exercise and also an effective tool if you, for example, feel stressed, suffers from injuries or if you have problems with your sleep.

The difference between yin yoga and restorative yoga is the level of activity. Yin yoga strive to a passive stretch while in restorative yoga we do not stretch – the goal is simply to relax.

The class is held in English but instructions can be given in both Swedish or Finnish – completely dependent on the group.  The languages used during a class is completely dependent on the groups preferences.

Restorative yoga är en form av yoga där målet är att slappna av och låta kroppen och tankarna återhämta sig – det handlar om vila.

De avslappnande positionerna är mjuka och vi stannar i dem relativt länge för att skapa maximal avslappning. Utmaningen i restorative blir att stanna kvar i positionerna och låta kroppen och tankarna gå in i vilan, det här är speciellt svårt om vi är stressade och går på höga varv.

Vi använder oss av props, hjälpmedel, som stöder kroppen och skapar möjligheter att slappna av. Alla props du behöver finns i vår studio. När du stannar i positionerna under en längre tid och samtidigt är helt bekväm och fysiskt avlastad kan kroppen slappna av och ”sjunka in” i positionen. Det leder dej till återhämtning.

Restorative yoga passar alla. Genom att avlasta kroppen med props (exempelvis filtar, bolster, kuddar och block) och modifiera positionerna efter dina egna behov kan du hitta in i de flesta positioner. Restorative yoga är ett bra komplement till annan eventuell träning och också ett effektivt verktyg om du känner dig stressad, har skador i kroppen, har sömnproblem eller liknande.

Skillnaden mellan yin yoga och restorative yoga är aktiviteten. Yin yogan strävar efter att passivt stretcha medan man i restorative yoga inte stretchar alls – målet är helt enkelt att slappna av.